Våra elnätspriser

Ditt abonnemang bygger på hur stor din huvudsäkring är i ampere. Du som är kund hos oss betalar även din energiskatt via oss som elnätsbolag. Det är en skatt för elen du använder. Vi fakturerar din energiskatt samt redovisar och betalar vidare till Skatteverket. Här hittar du administrativa avgifter, kostnaden för energiskatten, våra olika nätpriser och anslutningsavgifter samt ersättningar för så kallad nätnytta, som du kan få om du producerar din egen el.

Myndighetsavgifter

I den fasta avgiften ingår myndighetsavgifter till staten. De består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter och är beslutade av riksdag och regering.

Administrativa avgifter

Här ingår startavgift för nytt abonnemang och påminnelseavgift.

Administrativa avgifter

Säkringsabonnemang

Abonnemanget är till för privatkunder och mindre företag. Abonnemanget bygger på hur stor din huvudsäkring är i ampere. Den avgift som tas ut består dels av en elöverföringsavgift, dels av en abonnemangsavgift. På din faktura hittar du information om vilken huvudsäkring du har, till exempel 16 ampere. Läs mer om säkringar under  välja eller ändra säkringsstorlek.

Säkringsabonnemang

Särskilda villkor för säkringsabonnemang

Effektabonnemang lågspänning

Abonnemanget är till för mellanstora företag. Avgiften består av en fast avgift, en effektavgift och en elöverföringsavgift. Effektavgiften baseras på abonnerad effekt.

Effektabonnemang lågspänning

Särskilda villkor för effektabonnemang lågspänning

Effektabonnemang högspänning 10 kV

Detta abonnemang är avsett för stora företag. Avgiften består av en fast avgift, effektavgift och elöverföringsavgift. Effektavgiften baseras på abonnerad effekt.

Effektabonnemang högspänning 10 kV

Särskilda villkor för effektabonnemang högspänning 10 kV

Effektabonnemang högspänning 130 kV

Detta abonnemang är till för kraftvärmeverk och liknande storförbrukare. Avgiften består av en fast avgift, en fackavgift, en effektavgift och en elöverföringsavgift. Effektavgiften baseras på abonnerad effekt.

Effektabonnemang högspänning 130 kV

Särskilda villkor för effektabonnemang högspänning 130 kV

Anslutning

Här ser du vad det kostar att ansluta sig till vårt nät. Det är olika priser beroende på vilken anslutning du behöver. Det kan vara en ny anslutningtillfällig anslutning eller flytt av en befintlig anslutning. En del arbeten får du på offert.

Ny anslutning

Särskilda villkor för nyanslutning privatkund

Särskilda villkor för nyanslutning företagskund

Flytta anslutning

Tillfällig anslutning

Ersättning för nätnytta mikroproduktion

Om du som kund själv producerar viss del av din egen el får du ersättning för så kallad nätnytta. Ersättningen gäller produktion upp till och med 43,5 kW. Ersättningen varierar beroende på om du producerar el under höglasttid eller övrig tid. Höglasttid är vardagar klockan 06-22 under november, december, januari, februari och mars.

Ersättning för nätnytta mikroproduktion

Särskilda villkor för mikroproduktion

Ersättning för nätnytta och avgift småskalig produktion

Den kund som själv producerar el får ersättning för så kallad nätnytta. Ersättningen gäller produktion högre än 43,5 kW (63 A) och maximalt 1 500 kW. Vi tar ut en fast avgift för administration och mätning, om du inte har ett konsumtionsabonnemang i samma anslutningspunkt. Från 1 januari 2022 varierar ersättningen beroende på om du producerar el under höglasttid eller övrig tid. Höglasttid är vardagar klockan 06-22 under november, december, januari, februari och mars.

Ersättning för nätnytta och avgift småskalig produktion lågspänning

Ersättning för nätnytta och avgift småskalig produktion högspänning

Särskilda villkor för småskalig elproduktion