En bil laddas med en elbilsladdare

Laddstation

Tips och råd

Här kan du få information inför ditt beslut att sätta upp en eller flera laddstationer.

Laddstation

Ladda hemma

Här kan du läsa mer om vad du behöver tänka på för att laddningen hemma ska bli så säker som möjligt.

Sätta upp laddstation

Här har vi samlat information till dig som vill sätta upp en eller flera laddstationer. Beroende på om du är villaägare, fastighetsägare, företagare eller representerar kommunen eller en bostadsrättsförening finns det olika saker att tänka på.

Så här sätter du upp en laddstation

1

Undersök förutsättningar

Det som behövs är framdragen el och en laddbox eller laddstolpe. Det billigaste alternativet är en laddbox på en vägg i ett garage eller utomhus. En eller flera laddstolpar kräver oftast markarbeten och kostar därmed mer.

2

Kontrollera din elanläggning

Ta kontakt med en behörig elinstallatör som ser över din elanläggning och anslutningar. Laddning av elbilar innebär en ökad belastning på din elanläggning. I samråd med elinstallatören säkerställer du att just din anläggning klarar av förändringen. Kom ihåg att kontrollera att den du anlitar är registrerad hos Elsäkerhetsverket.

Du kan behöva byta till en högre huvudsäkring. Här kan du läsa mer om hur du gör om du behöver ändra din huvudsäkring. Du kan även behöva byta till en elkabel som klarar högre kapacitet och/eller sätta upp en ny elanslutning om det saknas på platsen för laddstationen.

3

Beställ laddutrustning

Det finns många olika leverantörer av laddutrustning på marknaden. Ta hjälp av din elinstallatör för att komma fram till en lösning som bäst passar dina behov.

4

Installera laddutrustning

Elinstallatören ansvarar för installationen. Om det behövs en ändring av huvudsäkringen skickar elinstallatören in en föranmälan till oss.

5

Utnyttja skattereduktion för grön teknik

Ta hjälp av din elinstallatör för att få reda på om du kan utnyttja skattereduktion för grön teknik. Du hittar mer information om det hos Skatteverket.