En hand som vrider på en säkring.

Säkring

Har du rätt huvudsäkring?

Är du osäker på om du kan ha mindre säkringsstorlek? Du kan byta till en mindre själv och testa under en period. Då betalar du fortfarande för en större säkring, men får ökad kunskap om din elanvändning. Observera att du inte får byta till en större säkring själv. Kontakta i så fall en elinstallatör.

Välj rätt säkring

Huvudsäkringen som normalt sitter nära din elmätare har två syften:

  • Den begränsar hur mycket ström du kan ta ut samtidigt.
  • Den skyddar din anläggning om den går sönder.

När du ska välja huvudsäkring är det bra att fundera över vilket behov du har. Ju större huvudsäkring du har, desto mer el kan du förbruka samtidigt.

Din säkringsstorlek påverkar avgiften

Abonnemangsavgiften bygger på storleken på din säkring. Har du en större säkring än du faktiskt behöver kan du säkra ner och sänka din elnätskostnad. Har du däremot en för liten huvudsäkring kan strömmen gå och du kan behöva byta din huvudsäkring ofta. Då kan du behöva en större huvudsäkring. Om du har frågor eller funderingar kring att ändra storlek på din huvudsäkring ska du ta kontakt med en elektriker.

Så här ändrar du din huvudsäkring

1

Vilken säkring har du idag?

Information om din befintliga säkringsstorlek hittar du på din faktura.

2

Vilket behov har du?

Fundera på hur mycket mer eller mindre effekt du kommer behöva i framtiden? Några riktlinjer för säkringsstorlekar är:

Lägenhet: 16 Ampere
Villa med fjärrvärme: 16 Ampere
Villa med direktverkande el: 16–25 Ampere
Villa med värmepump: 16–25 Ampere

Är du osäker på vilken huvudsäkring du behöver kan du ta hjälp av en behörig elinstallatör som ser över din anläggning.

3

Ta hjälp av en elinstallatör

Vill du ändra säkringsstorlek ska du kontakta en behörig elinstallatör, som har ansvar för att förändringen genomförs korrekt. Kom ihåg att kontrollera att den du anlitar är registrerad hos Elsäkerhetsverket. Se till att din elinstallatör meddelar oss vilken säkringsstorlek du ändrar till.

4

Avtal

Du som kund behöver inte teckna nytt avtal, utan uppgifterna ändras automatiskt.

5

Klart!

Nu har du rätt säkring i ditt hus.

Välj säkring utifrån din elanvändning

Säkring kopplat till effektuttag