Upphandlingar

Pågående upphandlingar

Vi upphandlar produkter och tjänster inom elnätsområdet. Här hittar du våra pågående upphandlingar.

Våra upphandlingar

Vi är ett kommunägt bolag och vår elnätsverksamhet lyder under lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF 2016:1146). 

Produkter och tjänster inom elnät

Vi upphandlar produkter och tjänster inom elnätsområdet. Det kan till exempel handla om nätstationer, underhåll av elnätet, konsulthjälp och totalentreprenader av mottagningsstationer.

Pågående upphandlingar

Är du intresserad av våra upphandlingar? Här hittar du alla våra pågående upphandlingar.