Fälla träd nära våra elledningar

Planerar du att fälla träd nära våra elledningar och finns det en risk att träden kan falla på dem? I så fall ska du kontakta oss för att beställa bevakning kostnadsfritt.

Att komma i kontakt med elledningar är förenat med livsfara och du kan bli skyldig att ersätta eventuella skador om du inte beställt bevakning av oss under arbetet.

Vi hjälper dig med bevakning av elledningen

1

Beställ bevakning

Du beställer bevakning genom att kontakta vår kundservice. Vi behöver din beställning i god tid, senast 15 arbetsdagar innan du ska fälla träden. Denna tjänst kostar inget för dig.

Tänk på att du kan bli skyldig att ersätta eventuella skador som uppstår på våra ledningar om du inte beställt bevakning under arbetet.

2

Bestäm tid och plats

När vi tagit emot din beställning kommer vi att kontakta dig för att diskutera förutsättningar samt komma överens om tid och plats. Vi erbjuder denna tjänst på vardagar kl. 07.30-15.30.

3

Anlita en entreprenör

Anlita en kunnig entreprenör för att fälla träden. Tänk på att vi inte genomför själva trädfällningen, utan vi bevakar så att våra elledningar inte skadas.

Meddela oss om du ser att ett träd lutar eller ser ut att kunna falla och skada våra ledningar. Då kan vi bedöma risken och ta ner trädet om det behövs.