En grävskopa som har grävt en kanal i marken.

Anslut din fastighet

Välj fritt i vårt nät

Ansluter du din fastighet till vårt nät kan ni välja fritt. Varje hushåll kan välja bland de tjänsteleverantörer och tjänster som finns i vårt öppna nät. Eftersom det finns många valmöjligheter finns det säkert något som passar just dina behov.

Modernisera din fastighet

Är du fastighetsägare till flerfamiljshus eller hyresfastigheter? Om du ansluter din fastighet till vårt nät investerar du i framtidens teknik och kan möta den digitala utvecklingen. Vi är ett öppet nät vilket innebär att respektive hushåll själv väljer vilka tjänster de vill ha. Det bidrar till en attraktiv fastighet att bo i.

En självklar investering för framtiden

Många hyresgäster har höga krav på kommunikationslösningar. Genom att ansluta din fastighet till vårt nät kan du som fastighetsägare tillgodose hyresgästernas önskemål. Med fiber till fastigheten får du tillgång till den snabbaste och säkraste uppkopplingen, redo för framtidens digitala krav. Att hyresgästerna själva väljer vilka tjänster och från vilka tjänsteleverantörer de vill är ren bonus! 

Vi bygger vårt nät i världsklass med få avbrott och hög kapacitet. Vi bevakar nätet dygnet runt, alla dagar på året och har hög tillgänglighet på över 99,9 procent.

Din lokala fiberleverantör

Vi vet att du har högra krav på din anslutning och vill ha en leverantör som är lätt att ta kontakt med. Det är vi! Vi finns i Borås och känner väl till områden i stan och är snabbt på plats om ett eventuellt fel skulle inträffa. 

Enkel drift med fastighetsstyrning

Med fastighetsstyrning kan du koppla upp din fastighet och göra det bekvämare och tryggare, både för dig som fastighetsägare och dina hyresgäster. Genom fastighetsstyrning kan du styra driften digitalt på distans, vilket gör skötseln både enklare och effektivare. Du väljer själv vad du vill digitalisera och kontrollera. Vi ger dig möjligheten genom en dedikerad internetport. 

Det finns många användningsområden med en fastighetsstyrning. Du kan bland annat: 

  • Minska dina energikostnader genom att mäta förbrukning av vatten, värme och el. 
  • Öka tryggheten för dina hyresgäster genom digitala lås- och passersystem samt övervakningskameror. 
  • Automatisera olika typer av funktioner, som till exempel belysning och bevattning. 
  • Erbjuda smarta lösningar för att hantera vardagssysslor, som digital bokning av tvättstuga, grillplatser eller andra gemensamma ytor. 

Anslut din fastighet

När du väljer att ansluta din fastighet till vårt nät kan du lugnt luta dig tillbaka och känna dig trygg med att vi löser hela anslutningen, från att gräva och installera till att bygga fastighetsnätet.

Så här installerar vi fiber i din fastighet

Skissen visar hur vi drar in fiber till en fastighet och bygger ett fastighetsnät med fiberboxar i varje lägenhet.
1

Avtal och projektering

När vi tecknat avtal är det dags för projekteringsmöte. Vår entreprenör träffar er på plats och går igenom hur schaktarbetet ska genomföras. Vi utgår från den närmaste fiberpunkt vi har i området och gräver från denna vidare in till er fastighet. Har er fastighet flera huskroppar gräver vi även mellan dem eller så använder vi befintliga kulvertar. Självklart återställer vi marken där vi schaktat till ursprungligt skick.

2

Vi monterar överlämningspunkt

I ett utrymme i fastigheten (ofta el- eller fjärrvärmerum) monterar vi vår överlämningspunkt. Den är förbindelsen mellan fibernätet och fastighetsnätet. Här sitter vår tekniska utrustning (så kallade switchar) där alla kunder i fastigheten får sin fiber genom en unik fiberport för varje lägenhet. Detta utrymme behöver vara låst och ha ett torrt klimat. Vi behöver också ha tillgång till utrymmet över tid för löpande underhåll och service.

3

Vi bygger fastighetsnät

Vi bygger ett fastighetsnät från överlämningspunkten och in till varje lägenhet. Vi bygger det med fiberkabel hela vägen, för att framtidssäkra din fastighet och ser till att ni har teknik för att klara dagens men framförallt morgondagens tjänster. Kablarna drar vi i befintlig kanalisation eller så anlägger vi ny kanalisation. Det avgör vi i samråd med er.
Har din fastighet redan ett befintligt fastighetsnät med fiber behöver vi inte bygga något nytt såklart.

4

Vi monterar fiberboxar

I varje lägenhet monterar vi en fiberbox. Den konverterar fiberns signaler till elektriska signaler och kommer att vara navet för de tjänster kunden vill ha i sin lägenhet. Till fiberboxen ansluter du enheter som trådlös router, tv-box och utrustning för det smarta hemmet.

5

Nu kan kunderna beställa tjänster

När fiberboxen är uppkopplad kan kunderna i din fastighet beställa tjänster via vår öppna plattform. Här finns mängder av tjänsteleverantörer att välja bland (se särskild bilaga). Valfriheten i ett öppet nät höjer värdet på fastigheten och ser till att ni kan beställa tjänster som uppfyller era behov. När tjänsteleverantörer konkurrerar om kunderna pressas dessutom priserna och över tid är det oftast billigare att tillhöra ett öppet nät.

6

Klart!

Nu har din fastighet fiber!