Elsäkerhet

Tips för bättre elsäkerhet

Har du många skarvsladdar och grenuttag hemma? Det kan innebära risk för överbelastning. Ett tips är att i stället låta en fackman sätta upp fler uttag.

Elsäkerhet i hemmet

Du som fastighetsägare är ansvarig för elinstallationen i det egna hemmet. Om du hyr bostad eller bor i bostadsrätt är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen ansvarig för den fasta installationen, men du ansvarar för att installationen är fri från slitage och skador.

Byta säkring får du göra själv

Du behöver oftast anlita en elinstallatör om du ska genomföra förändringar i ditt elsystem. Men byta säkring kan du göra själv.

Att tänka på kring elsäkerhet

Här har vi listat ett saker att tänka på när det gäller elsäkerhet i hemmet:

  • Om säkringen går kan det bero på för hög belastning eller att det uppstått ett elektriskt fel. Är säkringen het när du byter den beror det ofta på att du kopplat in för många apparater.
  • Se till att säkringarna inte sitter löst. Om säkringen löser ut flera gånger och du inte hittar någon orsak ska du ta kontakt med en elinstallatör.
  • När du byter en säkring ska du sätta in den nya säkringen i säkringshuven och skruva in. Sätt aldrig in säkringen direkt i säkringsskåpet.
  • Du får inte själv byta bottenplattan i säkringsskåpet för att få in en större säkring. Ledningen kan då överhettas och orsaka brand. Kontakta en elinstallatör om du vill ändra säkringsstorlek.