Fiberanslutning till företag

Finns det fiber?

Du kan enkelt kolla om det finns fiber på din adress via vår tjänsteportal.

Tjänster

Beställ tjänst

Om fastigheten du arbetar i redan är ansluten till vårt nät kan du beställa tjänster direkt från någon av våra tjänsteleverantörer.

Öppet stadsnät för företag

Om du inte har en fiberanslutning till ditt företag kan öppet stadsnät vara rätt för dig. Då får du tillgång till en stor marknadsplats med ett brett utbud från flera olika tjänsteleverantörer. Om du är osäker på om öppet stadsnät är rätt för dig och ditt företag kan du ta hjälp av följande frågor.

  • Har du ett ett mindre företag utan behov av att koppla ihop flera kontor?
  • Vill du ha ett stort och varierande tjänsteutbud?
  • Vill du ha en smidig och enkel lösning som gör att du inte har behov av individuellt anpassade service- och supportavtal, samt slipper installera förbindelse och utrustning?

Om du svarar ja på frågorna är öppet stadsnät den bästa lösningen för dig och ditt företag. Läs mer i vårt produktblad om öppet stadsnät.

Beställ öppet stadsnät för företag

Om du är intresserad av att beställa anslutning med öppet stadsnät till ditt företag är du varmt välkommen att kontakta oss.