Centrala Borås där staden är upplyst av olika sorters belysning i olika färger.

Huvudsäkring

Säkringen avgör priset

Ett hus som är anslutet till vårt nät har en säkringsstorlek, som reglerar vad du har tillgång till för effekt och vad ditt abonnemang kostar.

Om elnätet

Bor du inom vårt elnätsområde är det med oss du ska teckna elnätsavtal. För att få ström behöver du två avtal: ett med oss och ett med ett elhandelsföretag.

 • Ett avtal med oss ger dig tillgång till själva nätet, alltså själva infrastrukturen. Vårt elnät transporterar elen hem till dig och mäter också hur mycket el du använder. Elnätsföretag kan du inte välja själv, där är du hänvisad till det elnätsföretag som äger nätet där du bor.
 • Ett avtal med ett elhandelsföretag gör att du kan köpa själva elen som ska gå i ledningarna. Elhandelsföretag kan du istället välja helt fritt och det finns stort antal elhandelsföretag på marknaden som erbjuder olika former av avtal.

Vårt elnätsområde

Vårt elnät täcker stora delar av kommunen: Borås tätort, Frufällan, Brämhult, Viared, Funningen, Kråkered, Målsryd och Gånghester.

En karta som visar vårt elnätsområde i och runt Borås.

Säkringen avgör ditt pris

Ett hus som är anslutet till vårt nät har en säkringsstorlek, som reglerar vad du har tillgång till för effekt. Vanligt för privatpersoner är 16, 20 eller 25 ampere, medan företag oftast har högre storlek på säkringen. När du tar över en fastighet och tecknar avtal med oss vet vi redan vad huset har för säkring. Det gör att du får ett abonnemang som passar. Har du byggt ett nytt hus kan du samråda med din elinstallatör, som sedan anmäler önskad säkringsstorlek till oss.

Förändras ditt behov går det bra att byta säkring.

Så här fördelas din totala elkostnad

Lägger du ihop fakturabeloppen från ditt elnätsföretag och ditt elhandelsföretag får du den totala kostnaden för din elanvändning.

Bilden visar fördelningen av kostnader i tre delar. Skatter och avgifter står för 50 procent, elnät 25 procent och elhandel 25 procent.

Kostnaden fördelas på tre delar: elnät, elhandel och skatter/avgifter.

 • Runt 25 procent är nätavgiften, det vill säga kostnaden för det elnät som krävs för att elen ska kunna levereras till din bostad.
 • Runt 25 procent betalar du till elhandelsföretaget, vilket också inkluderar produktionskostnaden för den el som du använder.
 • Cirka 50 procent av det du betalar utgörs av skatter och myndighetsavgifter av olika slag.

Vem har ansvar för vad?

Elnätsföretaget

 • ansvarar för drift och underhåll av elnätet.
 • ansvarar för mätare och avläsningar.

Elhandelsföretaget

 • säljer den el som används i hushållet.
 • tecknar avtal med kunden om elleveranser.

Kunden

 • väljer elhandelsföretag och avtalsform.
 • ansvarar för bostadens elnät (i hyresrätt ansvarar fastighetsägaren).