Fiberanslutning

Kolla dina ledningar

Tänk på att du behöver kolla var ledningar går på din tomt, om du ska gräva själv. Ta hjälp av ledningskollen, som är en gratis webbtjänst.

Stöd kring din fiberanslutning

Här har vi samlat stöd och instruktioner som du kan behöva för din fiberanslutning.

Om du gräver på din tomt

När du ansluter din villa till vårt nät kan du välja att gräva själv på din tomt för att få ett reducerat pris. Då ansvarar du själv för att gräva ner fiberkanalisation, från tomtgränsen fram till det ställe på huset där fibern ska dras in. Sedan hjälper vi till med installationen.

Om du vill gräva själv anger du detta när du signerar ditt avtal. Du kommer därefter få ett värdebevis som gör att du kan hämta tomrör och kabelmarkeringsband kostnadsfritt hos oss. Observera att du behöver avtala dag och tid för hämtning samt hur många meter skyddsrör du behöver. Så länge du följer våra grävinstruktioner spelar det ingen roll om du gräver själv eller anlitar en egen gräventreprenör. Men det är viktigt att du har rätt information om var andra ledningar går på din tomt innan du börjar.

Tänk också på att om du vill göra ROT-avdrag så är det bara möjligt om du anlitar egen gräventreprenör och att den i sin tur erbjuder denna möjlighet.

Så här ska du gräva

Det är inte svårt att gräva ner rör för fiber själv. Du följer bara följande instruktioner.

Bilden visar hur rör, sand och övrigt fyllnadsmaterial ska placeras.
1

Så här djupt gräver du

Du gräver ett smalt schakt som är så djupt att du kan få ner tomrörets ovansida minst 35 centimeter under markytan.

2

Lägg i sand runt röret

Runt röret och 10 centimeter ovanför det ska fyllnadsmassan bestå av finkornig sand.

3

Lägg ner ett kabelmarkeringsband

Tänk på att du ska lägga ett kabelmarkeringsband cirka 10 centimeter ovanför röret, innan du fyller igen hela schaktet.

Tomrör och kabelmarkeringsband kan du hämta kostnadsfritt hos oss när du visar upp värdebeviset vi skickat till dig.

4

Fyll igen

Tänk på att resterande fyllnadsmassor upp till marknivå inte får innehålla vassa stenar, eftersom det kan riskera att röret och kabeln skadas.

5

Klart!

Nu hjälper vi till med installationen!

Återställning på mark och tomter

Kommunal mark

Borås stad har det slutliga ansvaret för att återställa marken efter arbete på kommunal mark, som till exempel gator och trottoarer. Våra underentreprenörer får inte göra annat än grovåterställning, det vill säga bara fylla igen provisoriskt. Så fort underentreprenören är igång med grovåterställningen meddelar de Borås stads tekniska förvaltning som då tar över ansvaret och gör den permanenta återställningen.

Privat mark

Vi har alltid ansvar för att göra den permanenta återställningen när det gäller vägar inom till exempel en samfällighet eller vägförening. Det sker genom en underentreprenör.

Privat tomt

Du som valt anslutningsalternativet all Inclusive ingår en så kallad grovåterställning. Då lägger entreprenören tillbaka befintliga jordmassor. Fastighetsägaren tar själv hand om eventuella stenar och rötter som grävts fram.

Följande ingår inte:

  • Att stå för ny jord eller så gräsfrön på återställd schaktsträcka på tomt.
  • Att återställa till exempel asfalt, rabatter och plattsättningar.

Viktigt att veta!

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att tydligt märka ut var på tomten ledningar och eventuella gräsklipparkablar finns. Entreprenören står inte för eventuella reparationskostnader om det inte är gjort.

Entreprenören beställer utsättning av elservis och telekabel, som i sin tur görs av det bolag som äger nätet.