Certifierade

Certifierat säkerhetsarbete

Vi är certifierade för vårt systematiska säkerhetsarbete enligt standaren ISO/IEC 27001.

Vårt säkerhetsarbete

Säkerhet och motståndskraft viktigare än någonsin i oroliga tider med krig i vårt närområde och ett ökat terrorhot mot Sverige. I dagsläget är vi det enda bolaget i den samhällskritiska sektorn i Sverige som är certifierat i sin helhet för ett systematiskt säkerhetsarbete enligt standaren ISO/IEC 27001. Certifieringen är ett bevis på vår strävan att hantera information på ett säkert sätt, skydda kunddata och minimera riskerna för integritets- och säkerhetshot.

Styr och följer upp på alla ledningsnivåer

ISO/IEC 27001 är en standard för ledningssystem som kvalitetssäkrar verksamhetens sätt att styra och följa upp informationssäkerhet på alla ledningsnivåer. Fokus i standarden är att säkerställa en god systematik för att identifiera, bedöma och behandla risker som rör informationssäkerhet, med målet att ständigt förbättra säkerhetsarbetet.

Omfattande arbete med vår säkerhet

Certifieringen är ett resultat av ett omfattande arbete, där vi jobbat för att alla medarbetare ska hjälpas åt med säkerhetsarbetet. Det innebär bland annat att vi granskar våra processer och policyer, och säkerställer att vi bland annat har tekniska säkerhetsåtgärder, instruktioner och rutiner som hjälper oss i arbetet. Det har stor betydelse för att skydda vår och våra kunders information, i en tid när dataskydd och säkerhet blir allt viktigare.