Strömavbrott

Har du felsökt?

Tänk på att felsöka innan du felanmäler ett strömavbrott. Följ vår felsökningsguide för att kontrollera att felet inte finns i din bostad eller fastighet.

Om strömmen försvinner

Ibland blir det strömavbrott. Det kan bero på ett fel lokalt i din bostad eller att vi har avbrott i vårt nät.

Felsök innan du anmäler ett avbrott

Följ vår felsökningsguide för att få reda på hur du ska hantera ett strömavbrott.

Delvis utan ström

1

Kontrollera säkringar

Kontrollera dina säkringar. Är någon trasig så byt ut den.

2

Kontrollera huvudsäkringar

Hjälper det inte att kontrollera säkringarna ska du även kontrollera huvudsäkringarna som sitter vid din elmätare. Det finns tre stycken.

Är du osäker på vilken huvudsäkring du behöver kan du ta hjälp av en behörig elinstallatör som ser över din anläggning.

3

Byt plats på säkringarna

Det är inte alltid som säkringarna visar rätt. Du kontrollerar säkringarna  genom att byta plats på dem inbördes. Blir en annan del av huset strömlöst när du bytt plats på dem är någon av säkringarna sönder.

Helt utan ström (men grannarna har ström)

1

Kontrollera jordfelsbrytaren

Finns det en jordfelsbrytare vid elcentralen?
Kontrollera om den har löst ut och återställ den i så fall.

 

Jordfelsbrytare som har löst ut och visar en nolla

 

Om den har löst ut ser du en nolla på brytaren. Du återställer den genom att trycka upp den så att du ser en etta. Löser jordfelsbrytaren ut igen finns felet i din egen anläggning. Kontakta i så fall en elinstallatör.

2

Kontrollera din elmätare

Är mätaren frånslagen och det visas flera nollor på displayen. Tryck in displayknappen. Kommer strömmen tillbaka när du tryckt på displayknappen är felet åtgärdatOm mätaren slår ifrån igen, felanmäl till oss på telefon: 033-13 07 15.

 

 

Displayknappen på din elmätare.

3

Kolla om displayen är släckt

Är displayen på mätaren helt släckt?
I så fall ska du felanmäla till oss på telefon: 033-13 07 15.

Om du inte äger fastigheten ska du kontakta fastighetsägaren som får göra felsökning och en eventuell felanmälan.

Helt utan ström i området

1

Verkar det vara nersläckt i området?

Om du inte hittar något fel lokalt i din bostad? Då är det avbrott i vårt nät.

2

Felanmäl

Felanmäl till oss på telefon: 033-13 07 15.

Åtgärder vid avbrott

Om du efter att du kontrollerat din egen elanläggning tror att orsaken till strömavbrottet finns i vårt kabelskåp eller att det är fel på ledningen till din fastighet kan vi komma ut och felsöka.

  • Vi står för reparationskostnaden om det visar sig att det är fel i vår anläggning och den inte blivit skadad av dig som kund, vid exempelvis grävarbete på tomten eller liknande.
  • Om vi i dialog kommer fram till att du behöver anlita en elinstallatör för felsökning och det ändå visar sig vara fel i vår anläggning, står vi för installatörens faktura om den är rimlig. Är felet i din anläggning betalar du installatören.
  • Om vi felsöker och felet finns i din anläggning fakturerar vi en felsökningskostnad.

Information vid strömavbrott i vårt nät

Du kan få information på sms eller mejl när vi har ett planerat avbrott eller en oförutsedd driftstörning i elnätet som berör dig. Vid avbrott i vårt högspänningsnät publicerar vi även information på vår webbplats. Vi uppdaterar informationen efterhand som nya uppgifter kommer fram. Vid längre avbrott som berör många kunder informerar vi alltid beredskapskanalen P4 Sjuhärad Sveriges Radio och Borås Tidning.

Hur länge varar ett strömavbrott?

Hur lång tid det är strömavbrott varierar, beroende på vad som orsakat avbrottet och när det inträffar. Men det är ovanligt att ett avbrott varar längre än två timmar.