Elanslutning

Ta hjälp av en elinstallatör

Behöver du en ny elanslutning ska du ta hjälp av en elinstallatör. Kolla så att personen är registrerad hos Elsäkerhetsverket.

Ny anslutning

Ska du bygga nytt hus eller flytta in i en fastighet utan indragen el? Då behöver du beställa en ny permanent elanslutning.

Längre anslutningstid för stora anslutningar

På grund av långa leveranstider för nya transformatorstationer har vi för närvarande längre leveranstid för stora anslutningar, som både kräver en ny transformatorstation och att vi förstärker lågspänningsnätet i gatumark.

Så här ansluter du dig till elnätet

1

Anlita en elinstallatör

Anslutning av ny el ska ske genom en behörig elinstallatör. Denne skickar in en föranmälan via foranmalan.nu med ditt ärende till oss. Kom ihåg att kontrollera att den du anlitar är registrerad hos Elsäkerhetsverket.

2

Få en offert

Vi ser över dina förutsättningar och ger dig en offert med tillhörande tidplan på anslutningskostnaden. Du får också instruktioner för hur du ska förbereda din tomt för anslutning. Läs instruktionerna noga.

3

Beställ

Du beställer genom att skicka tillbaka din underskrivna offert/beställning till oss. Ditt ärende går sedan vidare till vår projekteringsavdelning, som sedan skickar en orderbekräftelse och en arbetsritning till dig och elinstallatören. Samtidigt skickar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör, som då kan påbörja elarbetet i din anläggning.

4

Koppla in elen

Vid anslutningar är vi ansvariga för att dra fram elen till din tomtgräns. På den arbetsritning du får från oss kan du se hur arbetet ska genomföras på din tomt fram till ditt mätarskåp/elcentral. När arbetet är färdigt och anläggningen är klar att kopplas in, skickar elinstallatören en färdiganmälan till oss. Då kommer vi och drar kabel för att ansluta din anläggning. Samtidigt monterar vi även din elmätare.

5

Skriv avtal för nät och elleverans

När din anläggning är färdiganmäld blir du automatiskt kund hos oss. Kom ihåg att också kontakta ett elhandelsföretag för att teckna avtal om elleverans.

6

Klart!

Frågor och svar om nyanslutningar

Vad kostar en ny anslutning?

Hur lång tid tar en anslutning?