Ansluta energilager

Vill du ansluta ett energilager med batterier till vårt nät?

Vi får in en stor mängd förfrågningar om att ansluta energilager i varierande effektstorlekar, som som vill delta på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknader eller andra former av flexmarknader. Varje enskilt ärende kräver en utredning för att se hur det påverkar nätet.

Avancerade beräkningar krävs för anslutning

När vi ska ansluta ett energilager behöver vi göra komplexa teoretiska beräkningar av både elkvalitet och andra viktiga delar. Vi har hittills fått in förfrågningar med en total effekt runt 50 megawatt och har som mål att kunna ansluta upp till 35 megawatt under 2024. När dessa lager är i drift behöver vi utvärdera hur väl våra teoretiska beräkningar stämmer överens med den verkliga situationen i nätet, både under vinter- och sommarförhållanden. Felaktiga beräkningar eller utrustning som uppför sig på ett oväntat sätt kan störa övriga kunders anläggningar och leda till ökade kostnader i nätet.

Utvärderingsfas under ett år

Denna utvärderingsfas behöver därför pågå under ett år, med preliminär start i januari 2025. Under denna period kommer vi endast att kunna ansluta energilager över 0,75 megawatt, om syftet är att stödja en ökad lokal produktion eller minska effekterna av allt fler elfordon. Parallellt fortsätter vi göra förprojekteringar för att därefter kunna ansluta fler energilager som står i kö.

Effekt från överliggande nät

Så som elnätet är uppbyggt kan vi i vissa fall behöva abonnera på effekt från det överliggande regionnätet. Det är stor efterfrågan på effekt i hela Västra Götaland, särskilt under så kallad höglasttid på vardagar mellan november och mars kl. 06:00-22:00. Det begränsar våra möjligheter till att öka vårt effektabonnemang och därmed också den effekt som vi kan garantera dig som kund. Arbete pågår för att bygga ut regionnätet, men innan det är klart kvarstår fortsatta begränsningar.

Anslutning av mindre energilager

Vi kan ansluta ditt energilager om du redan kund hos oss och lagret ryms inom ditt nuvarande abonnemang och servisanslutning. Det förutsätter att vår förprojektering visar att anslutningen uppfyller våra krav.

Så här gör du om du vill ansluta ett energilager

1

Förfrågan

Skicka in din förfrågan till produktion@natkraftboras.se eller ta hjälp av en elektriker för att göra en anmälan via föranmälan.nu. Vi tittar på de förutsättningar som finns och lämnar ett grovt riktpris inom två månader.

Riktpriset är ingen offert utan en uppskattning av kostnader, som kan ändras efter att vi i nästa skede går vidare med en nätutredning och projektering.

Vanliga frågor och svar om energilager

Vad innebär detta för mig som kund?

Varför vill ni inte ansluta fler stora energilager?

Varför kan ni ansluta mindre energilager och inte större?

Varför kan ni ansluta energilager som inte arbetar med stödtjänster eller flex?

Ni har ju anslutningsplikt, måste ni inte ansluta alla anläggningar?

Hur länge gäller den tillfälliga begränsningen för anslutning av stora energilager och produktionsanläggningar?

Vad gör jag om jag är missnöjd med ett beslut?

Kan jag bli garanterad en abonnerad effekt lika stor som min inköpta anslutningseffekt?

Vad är skillnaden på abonnerad effekt och inköpt anslutningseffekt?