Vår styrelse

Vår styrelse är politiskt tillsatt av Borås stad. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare samt företagets representanter.

Öppna möten

Våra styrelsemöten är öppna för allmänheten. De allra flesta möten sker hos oss på Majorsgatan 5 i Borås. Vill du besöka något av våra möten ber vi dig anmäla detta till anna.bjuvemyr@natkraftboras.se.

Styrelsemöten 2024

Följande datum har styrelsen möten under året: 25 januari, 5 mars, 18 april, 10-11 juni, 16 september, 10 oktober och 11 december.

Ordinarie ledamöter

Sören Björklund (S)
Ordförande
Anders Johansson (M)
Vice ordförande
Anki Amneskog (S)
Ledamot
Thomas Lantz (L)
Ledamot
Tim Gahnström (MP)
Ledamot
Bengt-Göran Persson (KD
Ledamot
Daniel Brink
Björn Malmqvist (SD)
Ledamot
Ola Ståhl (Vision)
Arbetstagarrepresentant
Daniel Brink (SEKO)
Arbetstagarrepresentant

Ersättare

Georg Guldstrand
Jimmy Nilsson (S)
Ersättare
Anne Sandberg (S)
Ersättare
Georg Guldstrand (M)
Ersättare
Valter Kotsalainen (SD)
Ersättare
Tommy Andersson (Vision)
Arbetstagarrrepresentant