Tillgänglighet

Brister vår tillgänglighet?

Då vill vi gärna veta det, så att vi kan göra något åt det. Fyll i formuläret på den här sidan eller kontakta vår kundservice.

En tillgänglig webbplats

Vår webb är utvecklad i linje med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den följer tillgänglighetsstandarden WCAG på nivå AA , med vissa undantag.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är i stort sett förenlig med lagkraven. Bedömningen har gjorts dels genom experthjälp av Brainforest som hjälp till att bygga webbplatsen, dels genom viss självskattning. Senaste bedömningen gjordes i januari 2024, när denna webbplats publicerades. Se följande avsnitt om innehåll som inte är tillgängligt.

Bilder

Det kan förekomma bilder och grafiska element som kan sakna alternativtext.

Dokument i pdf-format

Det förekommer dokument i formatet PDF som inte är tillgänglighetsanpassade fullt ut. Det gäller avancerade dokument som exempelvis våra årsredovisningar och särskilt innehållet i tabeller.

Här kan du läsa mer om standarden WCAG nivå AA.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från vår webbplats som inte är tillgängligt för dig och som inte finns med i lagkraven, kan du höra av dig till vår kundservice.

Upplever du brister i webbplatsens tillgänglighet?

Vi strävar efter att ha så god tillgänglighet som möjligt. Om du har upptäckt brister som vi inte beskrivit på den här sidan eller om du upplever att vi inte uppfyller lagkraven, vill vi gärna veta det. Du får gärna meddela oss genom att fylla i följande formulär.

Tänk på att fält med en asterix är obligatoriska.

Tack för din återkoppling!

Vi kontaktar dig så snart vi kan om du önskar det.

Skicka gärna med en länk till aktuell webbsida.

Detta fält är obligatoriskt, ett värde måste anges

Jag vill gärna ha ett svar

Välj om du vill ha ett svar från oss och i så fall hur. Glöm inte att fylla i dina kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter

Fyll i dina uppgifter så att vi kan kontakta dig på det sätt du önskar
Du måste bocka i kryssrutan för att godkänna hur vi hanterar dina personuppgifter.
Laddar

Tillsyn av lagen

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning.

Anmäl bristande tillgänglighet hos myndigheten för digital förvaltning