glödlampor på rad som lyser i mörkret med ett guldgult sken

Vi höjer vissa elnätspriser den 1 januari

Den 1 januari höjer vi vissa elnätspriser. Den generella prishöjningen ligger i genomsnitt på 7,8 procent.  

Den fasta abonnemangsavgiften höjs 

Vi höjer den fasta abonnemangsavgiften på alla säkringsabonnemang och effektavgiften på effektabonnemang. Bor du i lägenhet innebär det en ökad kostnad med 11 kr per månad. För dig som bor i villa utan elvärme med en huvudsäkring på 16 ampere innebär det en ökad kostnad på 29 kr per månad och för dig i villa med elvärme och en huvudsäkring på 20 ampere blir ökningen 50 kr per månad. 

Höjd anslutningsavgift och sänkt ersättning för nätnytta

Utöver det höjer vi anslutningsavgiften för alla nyanslutningar, med cirka 12 procent. Vi sänker också ersättningen för dig som producerar ut el på vårt nät. Dessutom tar vi bort skillnaden i ersättning mellan höglasttid och övrig tid, så från årsskiftet ger vi samma ersättning under årets alla timmar. Det beror på att vi behöver anpassa ersättningen till de avgifter vi betalar för överliggande regionnät. 

Prishöjningar i två steg 

Vi höjer våra priser i två steg under 2024. Den första höjningen sker i januari och den andra senare under året. Då kan vi göra den andra höjningen utifrån första halvårets resultat, vilket hjälper oss att inte höja våra priser mer än nödvändigt.   

Ökade kostnader är främsta skälet 

Anledningen till prishöjningarna är framförallt att våra kostnader för överliggande nät ökar. I juli sänkte vi vissa priser tillfälligt på grund av att våra kostnader minskade när Vattenfall sänkte sina avgifter i regionnätet. Nu ökar dessa kostnader igen, därför behöver vi anpassa våra priser.  Men det beror även på att vi gör stora investeringar för att bygga ut och förstärka elnätet för att möta ett ökat elbehov när Borås växer. Sedan handlar det också om att vi ska kunna leverera det resultat som vår ägare Borås stad förväntar sig. 

Jämförelsevis låga priser 

Trots prishöjningar ligger våra priser bland de lägre i landet och i Västra Götalandsregionen. I den senaste jämförelsen hamnade vi på 19:e plats nationellt och sjunde plats i Västra Götalands län, sett till billigast pris. 

Mer information 

Läs mer om de nya elnätspriserna för olika abonnemang och tjänster