Tjänster

Beställ tjänster

Du kan enkelt beställa tjänst via vår tjänsteportal.

Full fart för din kommunikation

Fiber heter egentligen optisk fiber och består av hårstråtunna trådar i glas som skickar signaler med hjälp av ljuspulser. Med ljusets hastighet kan stora mängder data överföras i mycket hög hastighet över långa sträckor. Det är det som gör det möjligt för hela familjen att surfa samtidigt utan några väntetider.

Fördelar med fiber

Det finns många fördelar med fiber. Här listar vi några av dem.

  • Fiber gör det möjligt för dig att surfa i hög hastighet med bättre kvalitet och större driftsäkerhet än någon annan lösning.
  • Fiber är den enda teknik som man vet klarar framtidens krav på digitala tjänster.
  • Med fiber kan du surfa i väldigt höga hastigheter och samtidigt titta på TV. Det ger hela familjen möjlighet att jobba, streama, spela och surfa samtidigt utan problem.
  • Fiber är inte avståndskänsligt så som andra lösningar kan vara, vilket innebär att hastigheten inte påverkas även om det krävs långa kablar.
  • Med en fiberanslutning kan du öka värdet på din fastighet. Idag förväntar sig köpare att det finns fiber inkopplat och om det inte gör det kan det påverka försäljningspriset.
Fiberoptiska kablar i oskärpa

Borås öppna stadsnät

Vi äger, underhåller och utvecklar ett fibernät som kallas öppet stadsnät, utan ett eget tjänsteutbud. Det innebär att vi tillhandahåller en marknadsplats där oberoende tjänsteleverantörer kan ansluta sig och erbjuda olika typer av tjänster, allt från internet och tv till smarta hemlösningar. Det i sin tur leder till ett stort tjänsteutbud med pressade priser. Du väljer fritt vilka leverantörer och tjänster som passar dig utifrån dina individuella behov. Vi har inget intresse i vad du väljer och du kan byta leverantör och tjänster så ofta du vill.

Vill du ansluta dig?

Vill du ansluta din villa eller fastighet till vårt öppna stadsnät? Här kan du läsa mer om vilka möjligheter vi har för dig.