Aktivera HAN-porten

Följ din elförbrukning

Vill du ansluta utrustning till din elmätare, för att exempelvis följa din elförbrukning? Kontakta oss så hjälper vi dig att aktivera HAN-porten.

Din elmätare

Det finns två modeller av elmätare för mindre anläggningar, A100 och A300.

Våra två modeller av elmätare.

Så här fungerar din elmätare

Här kan du se hur din elmätare fungerar och hur du kan läsa av olika funktioner.

Beskrivning av funktioner på elmätare
Beskrivning av funktioner på elmätare

Display

I displayfönstret ser du din förbrukning, det vill säga den förbrukade energin i kWh och kW. Den växlar var femte sekund mellan följande koder:

  • 1.8.0 Mätarställning total (förbrukad energi i kWh)
  • 2.8.0 Mätarställning total (producerad energi i kWh)
  • 1.7.0 Momentan förbrukad effekt (aktuell effekt i kW)
  • 2.7.0 Momentan producerad effekt (aktuell effekt i kW)

Elförbrukningslampa

Den här lampan, där det står kWh ovanför, blinkar i takt med din elförbrukning. Ju snabbare den blinkar, desto mer förbrukar du. Frekvensen motsvarar 1000 impulser per kWh.

Mätarnummer

Här ser du ditt mätarnummer. Det står efter ”Serial No”. Det börjar med 7333326 följt av nio siffror.

Fas

Här ser du om du har 1-fas eller 3-fas mätare

  • A100: 1-fas mätare
  • A300: 3-fas mätare

Displayknapp

Genom displayknappen kan du stänga av och sätta på strömmen, samt bläddra i menyn.

  • För att bryta strömmen: Tryck på displayknappen i 10 sekunder.
  • För att slå på strömmen: Håll displayknappen intryckt i 10 sekunder.
  • Bläddra i menyn på displayen: klicka på displayknappen.

Port för att koppla in utrustning

Det finns ett lokalt användargränssnitt (HAN-port), där du kan koppla in kompatibel utrustning och följa din förbrukning. Kontakta oss om du vill aktivera användargränssnittet.